Статистик малумотлар

 

  1. ТУМАННИНГ АСОСИЙ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ 

 

 

 

 

                        Асосий иқтисодий кўрсаткичлар

                          (2019 йилнинг январь-июнь ойларида)

 

Жами

Аҳоли жон бошига

 

млрд. сўм

2018 йилнинг
январь-
июнига
нисбатан
фоизда

минг сўм

2018 йилнинг
январь-
июнига
нисбатан
фоизда

 

Саноат

206,1

100,1

593,2

98,0

 

Истеъмол товарлари

179,7

103,9

517,2

101,7

 

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

1071,1

109,8

3082,4

107,5

 

Асосий капиталга инвестициялар

192,1

156,7

552,8

153.5

 

Қурилиш ишлари

141,1

114,5

406

112,1

 

Чакана товар айланмаси

512,4

107,2

1474,5

105,0

Бозор хизматлари

162,4

109,6

467,3

107,4

 

               

Ташқи савдо айланмаси
                                                                                        (млн. АҚШ доллари)

 

Ташқи савдо айланмаси

Экспорт

Импорт

Сальдо

 

2019 йилнинг январь-июнь ойларида  

41,8

11,8

30,1

-18,3

 

Пастдарғом туманининг Самарқанд вилояти билан солиштирма асосий иқтисодий кўрсаткичлари

(2019 йилнинг январь-июнь ойларида)

 

Ҳажми

млрд. сўм

2018 йилнинг
январь-
июнига
нисбатан
фоизда

Пастдарғом туманининг вилоятда
тутган улуши, %да

Саноат

206,1

100,1

2,9

Истеъмол товарлари

179,7

103,9

4,5

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

1071,1

109,8

10,7

Асосий капиталга инвестициялар

192,1

156,7

4,2

Қурилиш ишлари

141,1

114,5

6,1

Чакана товар айланмаси

512,4

107,2

7,5

Бозор хизматлари

162,4

109,6

3,0

    Ташқи савдо  айланмаси

41837,9 минг

165,4

5,1

Экспорт

11766,8 минг

155,4

6,4

Импорт

30071,1 минг

169,6

4,7

Пастдарғом туман статистика бўлими

 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА 2022 ЙИЛДА АХОЛИНИ РЎЙХАТГА ОЛИШНИ ЎТКАЗИШ КОНЦЕПЦИЯСИ

Пастдаргом  туман статистика бўлими

https://telegra.ph/file/16c0fbe6212098da25c78.jpg

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 22 январдаги ПФ-5308-сон Фармони билан тасдиқланган “2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси “Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили”да амалга оширишга оид давлат Дастури”нинг

38-бандида Ўзбекистон Республикасида аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш Концепцияси ишлаб чиқиш юклатилган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил5 февралдаги

ПФ-5655-сон Фармонига асосан Ўзбекистон Республикасида 2022 йилда аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш концепцияси тасдиқланди.

Ўзбекистон Республикасида 2022 йилда аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш концепцияси

8 –боб, 29- банддан иборат.

Ўзбекистон Республикасида 2022 йилда аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш концепцияси (кейинги ўринларда Концепция деб юритилади) аҳолини рўйхатга олишни ўтказишнинг мақсади, асосий вазифалари, босқичларини белгилайди.  

Ахолини рўйхатга олиш мамлакатда яшовчи барча аҳолига тегишли бўлган демографик, иқтисодий ва ижтимоий маълумотларни йиғиш, умумлаштириш, баҳолаш, таҳлил қилиш ва эълон қилишнинг ягона жараёнини ўз ичига олиб, аҳоли тўғрисидаги маълумотларнинг асосий манбаи ҳисобланади ва у келгусида 10-30 йиллик ривожланишнинг прогноз кўрсаткичларини ҳисоблаш учун ишончли пойдевор яратади, ҳудудларни ривожлантириш ва жамиятнинг ижтимоий ҳимояга мухтож қатламларига ёрдам кўрсатиш бўйича сиёсий ва бошқарув қарорларини қабул қилиш учун зарур маълумотларни олиш имконини беради. У аҳоли сонини ишончли ҳисоблаш, шунингдек, аниқ белгилаб қўйилган ягона ҳисобга олиш даврида аҳолининг жинси, ёши, оилавий аҳволи, маълумоти даражаси, яшаш шароити, бандлиги, миллати, фуқаролиги ҳамда бошқа демографик, ижтимоий ва иқтисодий хусусиятлари бўйича якка тартибда ҳисобга олиш ва батафсил тавсифлашнинг универсал усулини ишга солган ҳолда расмий статистика тизимида асосий роль ўйнайди.

 Аҳолини рўйхатга олишни ташкил этиш:

республика даражасида, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри даражасида, туманлар ва шаҳарлар даражасида амалга оширилади.

Аҳолини рўйхатга олиш тадбирининг мақсади:

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида яхлит ва ҳар бир маъмурий-ҳудудий бирлик бўйича аниқ бир вақтда яшовчи шахсларнинг турли тавсифлари тўғрисида ҳалқаро таққослана оладиган ишончли, холис ва яхлит маълумотларни ягона статистик услублар асосида йиғиш ҳисоблананди.

Аҳолини рўйхатга олиш тадбирининг асосий вазифалари:

Миллий барқарор ривожланиш мақсадларини шаклллантиришг ва унинг амалга оширилиши устидан монитиринг ўтказиш.

Аҳолини рўйхатга олиш даврлари оралиғида аҳоли сони ва таркибининг жорий ҳисобини юритиш, аҳоли сонининг ҳисоби ва прогнозларини амалга ошириш учун статистик базани яратиш

Ижтимоий-иқтисодий жараёнлар ҳолати бўйича илмий тадқиқотларни амалга ошириш

Аҳоли таркибидаги глобал ўзгаришларни баҳолаш, демографик сиёсатни, аҳоли соғлиғини мустаҳкамлаш, аёллар ва болалар аҳволини яхшилаш ва оилаларга ёрдам кўрсатиш чора-тадбирларини ишлаб чиқариш учун ахборотлар базасини кенгайтириш

Аҳоли пунктлари ва шаҳарлар инфратузилмасини ривожлантириш, меҳнат ресурсларидан фойдаланиш ва уларни жойлаштириш бўйича қисқа, ўрта ва узоқ муддатли прогнозлар, дастурлар тайёрлаш ва индикатив режалаштиришдир.

Республика миқёсида аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказилишида Давлат статистика қўмитаси марказий аппарати ходимлари иштирок этади, ҳудудларда Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар статистика бошқармалари, туманлар ва шаҳарлар статистика бўлимлари ходимлари жалб этилади.

Алоҳида даврларда норматив – ҳуқуқий ҳужжатлар, қўлланмалар ва маълумотнома ҳужжатларини ишлаб чиқишда иштирок этиш, аҳолини рўйхатга олишни молиявий ва моддий-техник таъминлашда ҳисоб-китобларни тайёрлаш учун қўшимча равишда шартнома асосида штатда бўлмаган юқори малакали мутахассислар вақтинчалик жалб этилади.

Аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказишнинг алоҳида босқичларини, унинг материалларини қайта ишлаш ва натижаларини эълон қилишнимнг тўлиқ даврини автоматлаштириш мақсадида, зарур бўлганда, ташқи пудратчини жалб этган ҳолда, миллий ва хорижий тажрибани инобатга олиб, энг янги технологик ечимлар базасида комплекс автоматлаштирилган ахборот тизими яратилиши кўзда тутилган.

Аҳолини рўйхатга олиш тадбирларини ўтказиш биоан боғлиқ ҳаражатлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳужжатларига ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорларига мувофиқ белгиланган тадбирларни амалга ошириш учун кўзда тутилган Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари ва қонун билан тақиқланмаган бошқа маблағлар ҳисобига молиялаштирилади.

Аҳолини рўйхатга олиш якунлари босқичма-босқич шакллантирилади, шу жумладан:

шаҳар ва қишлоқда рўйхатга олинган аҳоли (шу жумладан эркаклар ва аёллар) сони бўйича дастлабки натижалар рўйхатга олувчи ходимлар томонидан тайёрланган йиғма рўйхатлар натижалари асосида шаҳар ва қишлоқ аҳолисига ажратилган ҳолда тузилади;

якуний натижалар Аҳолини рўйхатга олиш натижаларини эълон қилиш дастурига асосан мавзули навбат бўйича бирламчи маълумотлар базасидан махсус график бўйича шакллантирилади;

қўшимча натижалар эълон қилинган маълумотлар миқдоридан ортиқ ҳажмдаги фойдаланувчиларнинг сўровлари бўйича (сўровлар келиб тушишига кўра) маълумотлар базаси асосида шакллантирилади.

 Аҳолини рўйхатга олиш натижалари расмий босма мавзули нашрлар кўринишида, шунингдек, электрон манбаларда (ўзбек, рус ва инглиз тилларида), фойдаланувчиларнинг кенг оммаси учун оммабоп нашрларда (рисолалар, пресс-релизлар, атласлар, тақдимот материалларида) эълон қилинади.

 Қайта ишланган қоғоз кўринишидаги аҳолини рўйхатга олиш варақалари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги «Ўзархив» агентлиги томонидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда марказлашган тарзда сақланади.

 

    Пастдаргом туман статистика булими

Корхона ва ташкилотлар раҳбарлари ва ҳисобчилари диққатига!

         Юридик шахслар ва уларнинг алоҳида бўлинмалари (кичик корхона ва микрофирмалар, хусусий уй-жой эгалари ширкатлари, жамоат бирлашмалари, ижтимоий фондлар, нодавлат муассасалар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларидан ташқари) 1-BX shakli (Бошқарув органи ходимлари сони тўғрисида ҳисобот) ва 1-Mehnat shakli (Меҳнат ҳисоботи) (чораклик) Давлат статистика ҳисоботларини 2019 йилнинг 6 июль санасидан кечиктирмасдан www.stat.uz ёки <