Статистик малумотлар

 

  1. ТУМАННИНГ АСОСИЙ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ 

 

 

 

 

                        Асосий иқтисодий кўрсаткичлар

                          (2019 йилнинг январь-июнь ойларида)

 

Жами

Аҳоли жон бошига

 

млрд. сўм

2018 йилнинг
январь-
июнига
нисбатан
фоизда

минг сўм

2018 йилнинг
январь-
июнига
нисбатан
фоизда

 

Саноат

206,1

100,1

593,2

98,0

 

Истеъмол товарлари

179,7

103,9

517,2

101,7

 

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

1071,1

109,8

3082,4

107,5

 

Асосий капиталга инвестициялар

192,1

156,7

552,8

153.5

 

Қурилиш ишлари

141,1

114,5

406

112,1

 

Чакана товар айланмаси

512,4

107,2

1474,5

105,0

Бозор хизматлари

162,4

109,6

467,3

107,4

 

               

Ташқи савдо айланмаси
                                                                                        (млн. АҚШ доллари)

 

Ташқи савдо айланмаси

Экспорт

Импорт

Сальдо

 

2019 йилнинг январь-июнь ойларида  

41,8

11,8

30,1

-18,3

 

Пастдарғом туманининг Самарқанд вилояти билан солиштирма асосий иқтисодий кўрсаткичлари

(2019 йилнинг январь-июнь ойларида)

 

Ҳажми

млрд. сўм

2018 йилнинг
январь-
июнига
нисбатан
фоизда

Пастдарғом туманининг вилоятда
тутган улуши, %да

Саноат

206,1

100,1

2,9

Истеъмол товарлари

179,7

103,9

4,5

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

1071,1

109,8

10,7

Асосий капиталга инвестициялар

192,1

156,7

4,2

Қурилиш ишлари

141,1

114,5

6,1

Чакана товар айланмаси

512,4

107,2

7,5

Бозор хизматлари

162,4

109,6

3,0

    Ташқи савдо  айланмаси

41837,9 минг

165,4

5,1

Экспорт

11766,8 минг

155,4

6,4

Импорт

30071,1 минг

169,6

4,7

Пастдарғом туман статистика бўлими

 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА 2022 ЙИЛДА АХОЛИНИ РЎЙХАТГА ОЛИШНИ ЎТКАЗИШ КОНЦЕПЦИЯСИ

Пастдаргом  туман статистика бўлими

https://telegra.ph/file/16c0fbe6212098da25c78.jpg

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 22 январдаги ПФ-5308-сон Фармони билан тасдиқланган “2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси “Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили”да амалга оширишга оид давлат Дастури”нинг

38-бандида Ўзбекистон Республикасида аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш Концепцияси ишлаб чиқиш юклатилган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил5 февралдаги

ПФ-5655-сон Фармонига асосан Ўзбекистон Республикасида 2022 йилда аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш концепцияси тасдиқланди.

Ўзбекистон Республикасида 2022 йилда аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш концепцияси

8 –боб, 29- банддан иборат.

Ўзбекистон Республикасида 2022 йилда аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш концепцияси (кейинги ўринларда Концепция деб юритилади) аҳолини рўйхатга олишни ўтказишнинг мақсади, асосий вазифалари, босқичларини белгилайди.  

Ахолини рўйхатга олиш мамлакатда яшовчи барча аҳолига тегишли бўлган демографик, иқтисодий ва ижтимоий маълумотларни йиғиш, умумлаштириш, баҳолаш, таҳлил қилиш ва эълон қилишнинг ягона жараёнини ўз ичига олиб, аҳоли тўғрисидаги маълумотларнинг асосий манбаи ҳисобланади ва у келгусида 10-30 йиллик ривожланишнинг прогноз кўрсаткичларини ҳисоблаш учун ишончли пойдевор яратади, ҳудудларни ривожлантириш ва жамиятнинг ижтимоий ҳимояга мухтож қатламларига ёрдам кўрсатиш бўйича сиёсий ва бошқарув қарорларини қабул қилиш учун зарур маълумотларни олиш имконини беради. У аҳоли сонини ишончли ҳисоблаш, шунингдек, аниқ белгилаб қўйилган ягона ҳисобга олиш даврида аҳолининг жинси, ёши, оилавий аҳволи, маълумоти даражаси, яшаш шароити, бандлиги, миллати, фуқаролиги ҳамда бошқа демографик, ижтимоий ва иқтисодий хусусиятлари бўйича якка тартибда ҳисобга олиш ва батафсил тавсифлашнинг универсал усулини ишга солган ҳолда расмий статистика тизимида асосий роль ўйнайди.

 Аҳолини рўйхатга олишни ташкил этиш:

республика даражасида, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри даражасида, туманлар ва шаҳарлар даражасида амалга оширилади.

Аҳолини рўйхатга олиш тадбирининг мақсади:

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида яхлит ва ҳар бир маъмурий-ҳудудий бирлик бўйича аниқ бир вақтда яшовчи шахсларнинг турли тавсифлари тўғрисида ҳалқаро таққослана оладиган ишончли, холис ва яхлит маълумотларни ягона статистик услублар асосида йиғиш ҳисоблананди.

Аҳолини рўйхатга олиш тадбирининг асосий вазифалари:

Миллий барқарор ривожланиш мақсадларини шаклллантиришг ва унинг амалга оширилиши устидан монитиринг ўтказиш.

Аҳолини рўйхатга олиш даврлари оралиғида аҳоли сони ва таркибининг жорий ҳисобини юритиш, аҳоли сонининг ҳисоби ва прогнозларини амалга ошириш учун статистик базани яратиш

Ижтимоий-иқтисодий жараёнлар ҳолати бўйича илмий тадқиқотларни амалга ошириш

Аҳоли таркибидаги глобал ўзгаришларни баҳолаш, демографик сиёсатни, аҳоли соғлиғини мустаҳкамлаш, аёллар ва болалар аҳволини яхшилаш ва оилаларга ёрдам кўрсатиш чора-тадбирларини ишлаб чиқариш учун ахборотлар базасини кенгайтириш

Аҳоли пунктлари ва шаҳарлар инфратузилмасини ривожлантириш, меҳнат ресурсларидан фойдаланиш ва уларни жойлаштириш бўйича қисқа, ўрта ва узоқ муддатли прогнозлар, дастурлар тайёрлаш ва индикатив режалаштиришдир.

Республика миқёсида аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказилишида Давлат статистика қўмитаси марказий аппарати ходимлари иштирок этади, ҳудудларда Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар статистика бошқармалари, туманлар ва шаҳарлар статистика бўлимлари ходимлари жалб этилади.

Алоҳида даврларда норматив – ҳуқуқий ҳужжатлар, қўлланмалар ва маълумотнома ҳужжатларини ишлаб чиқишда иштирок этиш, аҳолини рўйхатга олишни молиявий ва моддий-техник таъминлашда ҳисоб-китобларни тайёрлаш учун қўшимча равишда шартнома асосида штатда бўлмаган юқори малакали мутахассислар вақтинчалик жалб этилади.

Аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказишнинг алоҳида босқичларини, унинг материалларини қайта ишлаш ва натижаларини эълон қилишнимнг тўлиқ даврини автоматлаштириш мақсадида, зарур бўлганда, ташқи пудратчини жалб этган ҳолда, миллий ва хорижий тажрибани инобатга олиб, энг янги технологик ечимлар базасида комплекс автоматлаштирилган ахборот тизими яратилиши кўзда тутилган.

Аҳолини рўйхатга олиш тадбирларини ўтказиш биоан боғлиқ ҳаражатлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳужжатларига ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорларига мувофиқ белгиланган тадбирларни амалга ошириш учун кўзда тутилган Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари ва қонун билан тақиқланмаган бошқа маблағлар ҳисобига молиялаштирилади.

Аҳолини рўйхатга олиш якунлари босқичма-босқич шакллантирилади, шу жумладан:

шаҳар ва қишлоқда рўйхатга олинган аҳоли (шу жумладан эркаклар ва аёллар) сони бўйича дастлабки натижалар рўйхатга олувчи ходимлар томонидан тайёрланган йиғма рўйхатлар натижалари асосида шаҳар ва қишлоқ аҳолисига ажратилган ҳолда тузилади;

якуний натижалар Аҳолини рўйхатга олиш натижаларини эълон қилиш дастурига асосан мавзули навбат бўйича бирламчи маълумотлар базасидан махсус график бўйича шакллантирилади;

қўшимча натижалар эълон қилинган маълумотлар миқдоридан ортиқ ҳажмдаги фойдаланувчиларнинг сўровлари бўйича (сўровлар келиб тушишига кўра) маълумотлар базаси асосида шакллантирилади.

 Аҳолини рўйхатга олиш натижалари расмий босма мавзули нашрлар кўринишида, шунингдек, электрон манбаларда (ўзбек, рус ва инглиз тилларида), фойдаланувчиларнинг кенг оммаси учун оммабоп нашрларда (рисолалар, пресс-релизлар, атласлар, тақдимот материалларида) эълон қилинади.

 Қайта ишланган қоғоз кўринишидаги аҳолини рўйхатга олиш варақалари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги «Ўзархив» агентлиги томонидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда марказлашган тарзда сақланади.

 

    Пастдаргом туман статистика булими

Корхона ва ташкилотлар раҳбарлари ва ҳисобчилари диққатига!

         Юридик шахслар ва уларнинг алоҳида бўлинмалари (кичик корхона ва микрофирмалар, хусусий уй-жой эгалари ширкатлари, жамоат бирлашмалари, ижтимоий фондлар, нодавлат муассасалар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларидан ташқари) 1-BX shakli (Бошқарув органи ходимлари сони тўғрисида ҳисобот) ва 1-Mehnat shakli (Меҳнат ҳисоботи) (чораклик) Давлат статистика ҳисоботларини 2019 йилнинг 6 июль санасидан кечиктирмасдан www.stat.uz ёки www.samstat.uz веб-сайтларига жойлаштирилган eStat 3.0 дастури орқали электрон кўринишда хато ва камчиликларсиз тақдим қилиш лозимлигини эслатиб ўтамиз.

Пастдарғом туман статистика бўлими   Мурожат учун телефон : 465-25-09

 
Barcha yirik tijorat yuridik shaxslar, ularning alohida bo’linmalari diqqatiga!
Yirik tijorat yuridik shaxslar, ularning alohida bo’linmalari (sug’urta tashkilotlari, banklar, fermer va dehqon xo’jaliklaridan tashqari) 1-moliya shakli davlat statistika (oylik) hisobotini 18 iyun sanasidan kechiktirmasdan taqdim etishlari shart!

Пастдарғом туман статистика бўлими    Murojaat uchun telefonlar: 465-25-09

 

Корхона ва ташкилотлар раҳбарлари ҳамда бош ҳисобчилари диққатига!

         Барча иқтисодий фаолият турларни амалга оширувчи юридик шахслар, қурилиш хўжалик бошқарув органларини қўшган ҳолда (кичик корхоналар, микрофирмалар, фермер хўжаликлардан, нотижорат ташкилотлардан ташқари) 2-invest shakli (чораклик) Инвестиция фаолияти, бино ва иншоотларни фойдаланишга топшириш тўғрисида ҳисоботДавлат статистика ҳисоботини 2019 йилнинг 6 июль санасидан кечиктирмасдан тақдим этишлари шарт!

 

Пастдарғом туман статистика бўлими                                            Murojaat uchun telefonlar: 465-25-09

 

 

 

ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИ, Юридик шахслар ва уларнинг алоҳида бўлинмалари (микрофирма ва кичик корхоналар, хусусий уй-жой мулкдорлари ширкатлари, жамоат бирлашмалари, ижтимоий фондлар, нодавлат муассасалар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларидан ташқари) , Маҳалла фуқаролар йиғинлари

 ДИҚҚАТИГА!!!

            Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2015 йил 2-ноябрдаги 4-мб-сонли қарори 38-сонли иловасига асосан, 1-ҒХ шакли (йилда 2 марта) “Фермер хўжалиги фаолияти тўғрисида”ги давлат статистика ҳисоботини 2019 йилнинг 1 июлъ ҳолатига 6-июлъдан кечиктирмай, 1-DX shakli Йилда 2 марта ДЕҲҚОН (ШАХСИЙ ЁРДАМЧИ) ХЎЖАЛИКЛАРИ ФАОЛИЯТИ ТЎҒРИСИДА ҲИСОБОТ Маҳалла  фуқаролар,йиғинлари,тақдим,этадилар 1 июлъ ҳолатига 5- июлъдан кечиктирмай, 1-mehnat shakli (чораклик) 2019 йилнинг 6 июлъдан кечиктирмасдан, Йирик тижорат юридик шахслар ,уларнинг алохида булинмалари (суғирта ташкилотлари, банклар ,фермер ва дехкон хужаликларидан ташкари) 1-moliya шакли давлат статистика (ойлик) хисоботини 18 июндан кечиктирмасдан хато ва камчиликларсиз Интернет тармоғи воситасида,  давлат статистика ҳисоботларини электрон кўринишда йиғиш автоматлаштирилган  тизими eStat 3.0 орқали электрон рақамли имзодан фойдаланган ҳолда тақдим этилади.
            eStat 3.0 тизимида мавжуд давлат статистика ҳисоботларининг электрон шакли (шаблони)ни Давлат статистика қўмитасининг www.stat.uz расмий сайтидан олишингиз мумкин.

            Давлат статистика кузатувларини ўтказишда зарур бўлган ҳисоботни тақдим этмаслик, кечикиш ёки хато ва камчиликлар билан тақдим этиш Ўзбекистон Республикаси Маъмурий Жавобгарлик тўғрисидаги Кодекснинг 215-моддаси буйича маъмурий жавобгарликка тортилишига сабаб бўлади.

            Мурожаат учун телефонлар:  465-25-09           Пастдаргом туман статистика бўлими

 

Davlat statistika hisobotining oylik shakllarini taqdim

etish muddati 5 iyundan 7 iyunga ko`chirilmoqda

 

Hisobot taqdim etuvchi sub`ektlar diqqatiga!

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 12 noyabrdagi PF­5574-son “2019 yilda rasmiy sanalarni nishonlash davrida qo`shimcha ishlanmaydigan kunlarni belgilash va dam olish kunlarini ko`chirish to`g`risida”gi Farmoni munosabati bilan, davlat statistika hisobotlari shakllarini taqdim etish muddati o`zgartirildi:

     7 iyundan kechiktirmay

  - 2-narx (oylik) “Sanoat korxonasining xarid qilingan moddiy resurslari o`rtacha narxlari to`g`risida hisobot”

  • 1-ruhsatnoma (oylik) “Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirishga berilgan ruhsatnomalar to`g`risida hisobot”

      -     1-K (oylik) “Tashkilot faoliyati to`g`risida hisobot”

  • 1-K shakliga ilova (savdo) (oylik) “Hududiy alohida bo`linmalarga ega bo`lgan yuridik shaxslarning ulgurji va chakana savdo tovar aylanmasi to`g`risida hisobot”
  • 1-K shakliga ilova (sanoat) (oylik) “Hududiy alohida bo`linmalarga ega bo`lgan yuridik shaxslarning sanoat mahsuloti ishlab chiqarish to`g`risida hisobot”
  • 1-K shakliga ilova (xizmat) (oylik) Hududiy alohida bo`linmalarga ega bo`lgan yuridik shaxslar tomonidan ko`rsatilgan xizmatlar to`g`risida hisobot

           Shu bilan birga, Davlat statistika qo`mitasi serverlari kechayu kunduz ishlashini va Siz xohishingizga qarab hisobotlarni belgilangan muddatdan avval yuborishingiz mumkinligini ma`lum qilamiz.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ДАВЛАТ СТАТИСТИКА ҚЎМИТАСИ

САМАРҚАНД ВИЛОЯТ СТАТИСТИКА БОШҚАРМАСИ

ПАСТДАРҒОМ ТУМАНИНИНГ
 МАКРОИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

2018 ЙИЛ ЯНВАРЬ-ДЕКАБР
- 2019 -

Қисқартма ва шартли белгилар

ЯҲМ

ялпи ҳудудий

маҳсулот

л.

литр

%.

фоиз

0,0

катта бўлмаган миқдор

млрд.

миллиард

м.

марта

млн.

миллион

кўрсаткичнинг йўқлиги

млн.АҚШ долл.

миллион АҚШ доллари

га.

гектар

кв.

квадрат

тн.

тонна

км.

километр

1), 2), 3)......

изоҳнинг мавжудлиги

м.

метр

 

 

 

мундарижа

Номи

бет.

 

 

ПАСТДАРҒОМ тумани харитаси ва асосий кўрстакичлари

4-5

 

 

I. ТУМАННИНГ АСОСИЙ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

6-9

Асосий иқтисодий кўрсаткичлар

6-7

Ижтимоий кўрсаткичлар

8

Бозор хизматлари (иқтисодий фаолият турлари бўйича)

9

II. КОРХОНАЛАР ВА ТАШКИЛОТЛАР ФАОЛИЯТИ-НИНГ УМУМИЙ ТАЪРИФИ  

10-14

Корхона ва ташкилотларнинг умумий тавсифи

10-11

Кичик тадбиркорлик субъектлари (фермер хўжаликларисиз)

12-13

Хорижий инвестициялар ва сармоялар иштирокидаги корхоналар

13

Оилавий корхоналар

14

  III. ИНВЕСТИЦИЯЛАР ВА ҚУРИЛИШ

 

15-17

Асосий капиталга критилган инвестициялар

 

15

2018 йилнинг январь-декабрида янги қурилиш ва реконструкция ҳисобидан фойдаланишга топширилган турар–жой ва ижтимоий
соҳа объектлари

16

Қурилиш фаолияти

17

  IV. ҚИШЛОҚ, ЎРМОН ВА БАЛИҚ ХЎЖАЛИГИ

18-22

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг хўжаликлар тоифалари бўйича тақсимланиши

 

18

2018 йил 1 январь ҳолатига чорва моллари ва паррандалар бош сони

18-19

2018 йил январь-декабрь ойларида ишлаб чиқарилган чорвачилик маҳсулотлари

20

Чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш таркиби

21

2018 йил январь-декабрь ҳолатига фермер хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилган асосий турдаги қишлоқ хўжалик маҳсулотлари

22

V. ДЕМОГРАФИЯ ВА БАНДЛИК        

23-26

Аҳоли сони

23

Аҳолининг табиий ва механик ҳаракати 2018 йил январь-декабрида

24

2018 йил январь-декабрда аҳолининг табиий ҳаракати

24-25

2018 йил январь-декабрда аҳолининг миграция кўрсаткичлари

25-26

Самарқанд вилояти Пастдарғом туманининг 

                           ХАРИТАСИ

Копия Пастд массивлар.jpg

 

Вилоят

Самарқанд

Туман

Пастдарғом

Маркази

Жума шаҳри

Ташкил топган вақти

29.09.1926

Умумий майдони, минг км2

0,87 минг.кв.км

Туманга бўйсунувчи шаҳарлар

1

Қишлоқ фуқаролари йиғинлари сони

х

Маҳалла фуқаролари йиғинлари сони

106

Қишлоқ аҳоли пунктлари

151

2018 йил 1 январ ҳолатидаги доимий аҳоли сони, минг киши

346,0

             ш.ж.: эркаклар

173,5

                        Аёллар

172,5

Вилоят марказигача бўлган масофа, км

24

Чегарадош вилоятлар

-

Чегарадош туманлар

Иштихон, Оқдарё, Самарқанд, Нуробод, Каттақўрғон туманлари

  1.  
  2. ТУМАННИНГ АСОСИЙ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ 

 

 

 

 

Асосий иқтисодий кўрсаткичлар

(2018 йилнинг январь-декабрь ойларида)

 

Жами

Аҳоли жон бошига

 

млрд. сўм

2017 йилнинг
январь-
декабрига
нисбатан
фоизда

минг сўм

2017 йилнинг
январь-
декабрига
нисбатан
фоизда

 

Саноат

385,2

117,9

1115,9

114,5

 

Истеъмол товарлари

331,9

110,1

968,9

107,9

 

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

2245,7

95,0

6556,8

304,5

 

Асосий капиталга инвестициялар

232,4

171,6

678,5

168,1

 

Қурилиш ишлари

186,9

104,9

546

103,6

 

Чакана товар айланмаси

837,7

103,9

2445,8

101,7

Бозор хизматлари

299,3

106,7

873,9

104,5

 

               

 

Ташқи савдо айланмаси
                                                                                                                                                                        (млн. АҚШ доллари)

 

Ташқи савдо айланмаси

Экспорт

Импорт

Сальдо

 

2018 йилнинг январь-декабрь ойларида  

54,5

10,9

43,6

-32,7

Пастдарғом туманининг Самарқанд вилояти билан солиштирма асосий иқтисодий кўрсаткичлари

(2018 йилнинг январь-декабрь ойларида)

 

Ҳажми

млрд. сўм

2017 йилнинг
январь-
декабрига
нисбатан
фоизда

Пастдарғом туманининг вилоятда
тутган улуши, %да

Саноат

385,2

117,9

3,2

Истеъмол товарлари

331,9

110,1

4,5

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

2245,7

95,0

8,3

Асосий капиталга инвестициялар

232,4

171,6

4,0

Қурилиш ишлари

186,9

104,9

6,4

Чакана товар айланмаси

837,7

103,9

7,5

Бозор хизматлари

299,3

106,7

3,0

    Ташқи савдо  айланмаси

54,5

2,3м

3,4

Экспорт

10,9

151,9

3,4

Импорт

43,6

2,3м

3,4

Ижтимоий кўрсаткичлар

 

Сони

Коэффициенти,
1000 аҳолига нисбатан

2017 йил

2018 йил

2017 йил

2018 йил

         

 

Доимий аҳоли сони, йил охирига (минг киши)

338,9

346,0

х

х

Аҳолининг табиий ўсиши (киши)

 

 

 

 

Туғилганлар (киши)

8 081

8 838

24,1

25,8

Вафот этганлар (киши)

1 485

1 417

4,4

4,1

Гўдаклар ўлими
    (
1 ёшгача болалар) (киши)

 

65

 

7,7

Тузилган никоҳлар (киши)

3 660

3 499

10,9

10,2

Никохдан ажралишлар
   
(киши)

260

303

 

0,8

0,9

Кўчиб келганлар (киши)

919

408

2,7

1,2

Кўчиб кетганлар (киши)

647

754

1,9

2,2

Иқтисодий фаол аҳоли
     (минг киши)

140,7

 

х

х

Иш билан бандлар
     (минг киши)

116,1

 

х

х

Ишга жойлаштиришга муҳтожлар (ишсизлар) сони   
   (минг киши)

29

 

х

х

Ишсизлик даражаси, %

6,8

 

х

х

Ўртача ойлик номинал ҳисобланган иш ҳақи
     (минг сўм)

1361,9

1285,5

 

х

х

Иқтисодий фаолият турлари бўйича бозор хизматлари ишлаб чиқариш
(2018 йил январь-декабрь ойлари учун)

 

 

Млн. сўм

Ўсиш суръати,
% да

Жамига нисбатан % да

 

 

 

 

Хизматлар жами

299 298,5

106,7

100,0

шу жумладан асосий турлари бўйича:

 

 

 

алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари

320,4

117,3

0,1

молиявий хизматлар

47,7

106,1

0,0

транспорт хизматлари

67 360,6

113,0

22,5

шу жумладан: автотранспорт хизматлари

60 268,6

103,4

20,1

яшаш ва овқатланиш хизматлари

589,4

101,2

0,2

савдо хизматлари

168 784,1

100,1

56,4

кўчмас мулк билан боғлиқ хизматлар

11 975,7

105,2

4,0

таълим соҳасидаги хизматлар

8 061,5

107,9

2,7

соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар

2 154,5

114,5

0,7

ижара хизматлари

8 168,7

105,2

2,7

компьютерлар ва маиший товарларни таъмирлаш бўйича хизматлар

11 445,9

110,3

3,8

шахсий хизматлар

14 323,7

98,7

4,8

меъморчилик, муҳандислик изланишлари, техник синовлар ва таҳлил соҳасидаги хизматлар

1 146,6

105,2

0,4

бошқа хизматлар

4 919,7

106,2

1,7

 

  1. КОРХОНАЛАР ВА ТАШКИЛОТЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ УМУМИЙ ТАЪРИФИ  

 

 

 

 

1.1 Корхона ва ташкилотларнинг умумий тавсифи

Корхоналар ва ташкилотларнинг ягона давлат регистри маълумотларига кўра,
2019 йилнинг 1 январь ҳолатига рўйхатга олинган юридик шахслар сони     5747 тани ташкил қилиб, шундан 4129 таси ёки 71,8 фоизи фаолият кўрсатмоқда.

Иқтисодий фаолият турлари бўйича рўйхатга олинган корхона ва ташкилотларнинг асосий қисми қишлоқ ва ўрмон хўжалиги 3970 та (69,1 фоизи), савдо 430 та (7,5 фоизи), саноат 350 та (6,1 фоизи), қурилиш 233 та (4,1 фоизи) ва  яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар 83 та (1,4 фоизи) соҳаларига тўғри келади.

2019 йилнинг 1 январь ҳолатига рўйхатга олинган ҳамда фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар иқтисодий фаолият турлари бўйича

 

Рўйхатга
олинганлар

Фаолият
кўрсатаётганлар

бирлик

якунга нисбатан фоизда

бирлик

якунга нисбатан фоизда

 

 

 

 

 

      Жами

5747

100,0

4129

100,0

шу жумладан:

 

 

 

 

қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

3970

69,1

2435

59,0

Саноат

350

6,1

335

8,1

Қурилиш

233

4,1

220

5,3

Савдо

430

7,5

396

9,6

ташиш ва сақлаш

44

0,8

44

1,1

яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар

83

1,4

81

2,0

ахборот ва алоқа

26

0,4

24

0,6

соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш

28

0,5

28

0,7

бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш

583

10,1

566

13,6

Рўйхатга олинган корхоналар умумий сонининг 6,1 фоизи давлат ва 93,9 фоизи нодавлат мулки шаклидаги корхоналар ҳисобланади.

Рўйхатга олинган юридик шахсларни ташкилий-ҳуқуқий шакллари
 (2019 йил 1 январь ҳолатига, умумий сонига нисбатан фоиз ҳисобида)

 

Нодавлат мулки шаклидаги корхоналар 93,9 фоизни ташкил қилган бўлса,
9,9 фоизи хусусий корхоналар, 0,2 фоизи чет эл сармояси иштирокидаги корхоналар, 5,1 фоизи ойлавий корхоналари ва 84,8 фоизи бошқа корхоналар улушига тўғри келди.


Рўйхатга олинган нодавлат ташкилий-ҳуқуқий шакллари 
 (умумий сонига нисбатан фоиз ҳисобида)

2018 йил январь-декабрда жами 645 та янги корхона ва ташкилотлар рўйхатга олинган (шундан, кичик бизнес субъектлари 332 та). 

Иқтисодий фаолият турлари бўйича янги рўйхатга олинган корхона
ва ташкилотларнинг 51,2 фоизи қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги, 11,8 фоизи савдо, 11,5 фоизи саноат, 7,4 фоизи қурлиш ва 4,5 фоизи яшаш ва овқатланиш бўйича хизматларга тўғри келади.

Ҳисобот даврида 120 та корхона ва ташкилотлар фаолияти тугатилган бўлиб, улардан 17 таси (жами фаолияти тугатилганларнинг 14,2 фоизи) ихтиёрий тугатилиш тартибини қўллаш орқали тугатилган.

1.2 Кичик тадбиркорлик субъектлари (деҳқон ва фермер хўжаликларисиз)

 

Корхоналар ва ташкилотлар ягона давлат регистри маълумотларига кўра,
2019 йилнинг 1 январь ҳолатига рўйхатга олинган кичик тадбиркорлик субъектлари (деҳқон ва фермер хўжаликларисиз) сони 1649 тани ташкил қилиб, шундан        1540 таси ёки 93,4 фоизи фаолият кўрсатмоқда.

Иқтисодий фаолият турлари бўйича рўйхатга олинган кичик тадбиркорлик субъектларининг асосий қисми савдо 426 та (25,8 фоизи), саноат 347 та
(21,0 фоизи), қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги 347 та (21,0 фоизи), қурилиш                  233 та (14,1 фоизи) ҳамда яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар 80 та (4,8 фоизи) соҳаларига тўғри келади.

2019 йилнинг 1 январь ҳолатига рўйхатга олинган ҳамда фаолият кўрсатаётган кичик тадбиркорлик субъектлари иқтисодий фаолият турлари бўйича сони(деҳқон ва фермер хўжаликларисиз)

 

Рўйхатга
олинганлар

Фаолият
кўрсатаётганлар

бирлик

якунга нисбатан фоизда

бирлик

якунга нисбатан фоизда

 

 

 

 

 

      Жами

1649

100,0

1540

100,0

шу жумладан:

 

 

 

 

қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

347

21,0

315

20,4

Саноат

347

21,0

332

21,5

қурилиш

233

14,1

220

14,3

Савдо

426

25,8

392

25,4

ташиш ва сақлаш

43

2,6

43

2,8

яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар

80

4,8

78

5,1

ахборот ва алоқа

25

1,5

23

1,5

соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш

24

1,4

24

1,5

бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш

124

7,8

113

7,5

 

1.3. Ташкил этилган ва тугатилган кичик тадбиркорлик субъектлари (деҳқон ва фермер хўжаликларисиз)

 

 

Ташкил этилган

Тугатилган

2017 й январ-декабр

2018 й январ-декабр

2017 й январ-декабр

2018 й январ-декабр

 

 

 

 

 

      Жами

244

332

112

47

шу жумладан:

       

қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

66

72

24

12

саноат

58

74

24

9

қурилиш

34

48

16

4

савдо

50

76

29

15

ташиш ва сақлаш

5

10

5

1

яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар

12

29

3

 

ахборот ва алоқа

3

2

4

1

соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш

5

6

1

1

бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш

11

15

6

4

   1.4 Хорижий инвестициялар ва сармоялар иштирокидаги корхоналар

Корхоналар ва ташкилотларнинг ягона давлат регистри маълумотларига кўра,
2019 йилнинг 1 январь ҳолатига рўйхатга олинган хорижий инвестициялар ва сармоялар иштирокидаги корхоналар  сони 13 тани ташкил қилиб, барчаси фаолият кўрсатиб келмоқда.

2018 йил январь-сентябрь ойларида 3 та хорижий инвестициялар ва сармоялар иштирокидаги корхоналар ташкил этилган ва тугатилмаган.

1.5 Оилавий корхоналар тўғрисида маълумот

2019 йилнинг 1 январь ҳолатига Пастдарғом туманида жами 273 та оилавий корхона рўйхатдан ўтган бўлиб, ўтган йилга нисбатан 118 тага, фаолият кўрсатаётганлари эса 263 тани ташкил этиб, 118 тага кўпайганлиги кузатилган. 

 

 

Рўйхатга
олинган

Фаолият
кўрсатаётган

01.01.2018 й

01.01.2019 й.

01.01.2018 й

01.01.2019 й.

 

 

 

 

 

Самарқанд вилояти

1602

2574

1549

2476

Пастдарғом

155

273

145

263

Вилоятдаги улуши, %

9,7

10,6

9,4

10,6

 

III. ИНВЕСТИЦИЯЛАР ВА   ҚУРИЛИШ

 

 

 

 

2018 йил январь–декабрда асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг умумий ҳажми миллий валютада 232,4 млрд. сўмни (АҚШ доллари эквивалентидаги ҳажми – 0,03 миллиард АҚШ долларини) ёки 2017 йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати 171,6 фоизни ташкил қилди.

                                                     Ижтимоий соҳа объектларини қуриш

Уй–жой қурилишида 90,7 млрд. сўмлик инвестициялар ўзлаштирилди
ёки жами инвестициялар хажмининг 39,0 фоизини ташкил қилди.

2018 йилнинг январь-декабрида янги қурилиш ва реконструкция ҳисобидан фойдаланишга топширилган турар–жой ва ижтимоий соҳа объектлари

 

 

Барча манбалар ҳисобидан

фойдаланишга топширилди

2017 йил
январь–декабрига нисбатан фоизда

Жами

шу жумладан қишлоқ жойларда

жами

шу жумладан қишлоқ жойларда

 

 

 

 

 

Уй–жой, умумий майдони минг.кв.м

114,9

114,9

138,4

138,4

ундан:
якка тартибдаги уй–жойлар

105,3

105,3

174,9

174,9

якка тартибдаги уй–жойлар
намунавий лойиҳалар бўйича
шаҳар ва қишлоқ жойларда

9,6

9,6

42,1

42,1

Касалхоналар, ётоқ ўрни

100

-

-

-

Умумий таълим ва махсус мактаблар, ўқувчилар ўрни

2230

990

157,0

76,2

Сув тармоқлари, км

14,1

14,1

52,2

52,2

Газ тармоқлари, км

0,8

0,8

16,7

16,7

2018 йил январь–декабрда умумий майдони 114,9 минг кв.м. бўлган
804 та уй ёки 804 та квартира (2017 йилнинг январь–декабрига нисбатан 138,4 фоиз) уй–жой фойдаланишга топширилди.

Коммунал қурилишда 14,1 км сув тармоқлари ва 0,8 км газ тармоқлари  ишга туширилиб, 2017 йилнинг мос даврига нисбатан 52,2 фоиз сув тармоқлари
ва 16,7  фоиз газ тармоқларини ташкил қилди.

Қурилиш фаолияти

2018 йил январь–декабрда 186949,4 млн. сўмлик қурилиш ишлари бажарилиб, ўсиш суръати 2017 йилнинг январь–декабрига нисбатан 104,9 фоизни ташкил этди.

IV ҚИШЛОҚ, ЎРМОН ВА БАЛИҚ ХЎЖАЛИГИ

 

 

 

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг
хўжаликлар тоифалари бўйича тақсимланиши

Ҳосил йиғими. 2018 йил январь-декабрь ойларида барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 60721 тонна бошоқли дон экинлари, шундан 60277 тонна буғдой ишлаб чиқарилди.

Барча тоифадаги хўжаликларда 60862 тонна картошка (2017 йилга нисбатан 99,2 фоизга кам), 99168 тонна сабзавотлар (73,6 фоизга кам), 3214 тонна полиз экинлари (96,0 фоизга кам), 29849 тонна мева ва резаворлар (91,8 фоизга кам) ва 14923 тонна узум (66,8 кам) етиштирилди.

Чорвачилик. 2019 йилнинг 1 январь ҳолатига ўтган йилнинг шу даврига нисбатан йирик шохли қорамоллар 104,5 фоизга (жами 179474 бошни ташкил қилди), шу жумладан сигирлар 105,7 фоизга (75739 бош), қўй ва эчкилар 99,7 фоизга (166151 бош), ўсди.

2019 йил 1 январь ҳолатига чорва моллари
ва паррандалар бош сони

 

 бош

Ўсиш сурати,
%

 

 

 

 

 

Йирик шохли қорамоллар

179474

104,5

 

шу жумладан:

 

 

 

Фермер хўжаликлари

9341

118,8

 

Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

168295

103,9

 

Қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга

оширувчи ташкилотлар

1838

93,3

 

улардан сигирлар

75739

105,7

 

шу жумладан:

 

 

 

Фермер хўжаликлари

2490

105,1

 

Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

72975

105,9

 

Қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга

оширувчи ташкилотлар

274

69,4

 

Қўй ва эчкилар

166515

99,7

 

шу жумладан:

 

 

 

Фермер хўжаликлари

2184

52,6

 

Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

163171

101,1

 

Қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга

оширувчи ташкилотлар

1160

81,2

 

Отлар

2941

106,8

 

шу жумладан:

 

 

 

Фермер хўжаликлари

226

112,4

 

Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

2699

106,3

 

Қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга

оширувчи ташкилотлар

16

114,3

 

Паррандалар

506409

109,3

 

шу жумладан:

 

 

 

Фермер хўжаликлари

114324

98,7

 

Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

376660

113,5

 

Қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга

оширувчи ташкилотлар

15425

99,5

Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликларида йирик шохли қорамолларнинг улуши 93,8 фоизни, фермер хўжаликларида эса 5,2 фоизни, шу жумладан, сигирлар мос равишда 96,4 ва 3,3 фоизни, қўй ва эчкилар 98,0 ва            1,3 фоизни, отлар 91,8 ва 7,7 фоизни, паррандалар 74,4 ва 22,6 фоизни ташкил этди.

2018 йилнинг январь-декабрьида барча тоифадаги хўжаликларда тирик вазн ҳисобида 23385 тонна гўшт (2017 йилнинг январь-декабрьга нисбатан 110,7 фоизга кўп),   126310 тонна сут (102,6 фоизга кўп), 72692 минг. дона тухум (116,2 фоизга кўп) ишлаб чиқарилди.

 

 

2018 йил январь-декабрь ойларида ишлаб чиқарилган чорвачилик маҳсулотлари

 

миқдори

Ўсиш сурати,%

 

 

 

Гўшт (тирик вазнда), тонна.

23385

110,7

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

2011,0

354,0

Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

20954

103,6

Қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга

оширувчи ташкилотлар

420

123,5

Сут, тонна.

126310

102,6

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

8761,4

123,7

Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

116131

100,7

Қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга

оширувчи ташкилотлар

1418

219,2

Тухум, минг дона

72692

116,2

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

22939,0

100,1

Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

39357,0

100,1

Қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга

оширувчи ташкилотлар

10396

3408,5

Чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш таркиби

(ишлаб чиқариш умумий ҳажмига нисбатан фоиз ҳисобида)

Фермер хўжаликлари. 2018 йилнинг январь-декабрида фермер хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилган қишлоқ  хўжалиги маҳсулотлари ҳажми 624530,0 млн. сўмни ташкил қилди. қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари умумий ҳажмида фермер хўжаликларининг улуши 29,0 фоизни ташкил этди.

2019 йилнинг 1 январь ҳолатига фермер хўжаликларида 9341 бош йирик шохли қорамол, шу жумладан 2490 бош сигир, 2184 бош қўй ва эчкилар, 226бош от, 114324 бош паррандалар мавжуд.

2018 йил январь-декабрь ҳолатига фермер хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилган асосий турдаги қишлоқ хўжалик маҳсулотлари

 

 

январь-декабрь

2017 январь-декабрга нисбатан фоиз ҳисобиди

2017 йил

2018 йил

тонна

ишлаб
чиқариш умимий ҳажмида улуши, фоиз

тонна

Ишлаб чиқариш умумий ҳажмидаги улуши, фоиз

 

 

 

 

 

 

Бошоқли дон

65314

74,0

43105

71,0

66,0

шу жумладан: буғдой

65029

65,9

42863

71,1

65,9

Картошка

2980

4,9

1987

3,3

66,7

Сабзавот

59071

43,8

12660

12,8

21,4

Полиз

1950

9,8

1504

7,6

77,1

Мева ва резаворлар

12900

39,7

12942

43,4

100,3

Узум

13466

60,3

11171

74,9

83,0

Гўшт, тирик вазнда

568

2,7

2011

8,6

3,5м

Сут

7084

5,8

8761

6,9

123,7

Тухум, минг.дона

21910

36,6

22939

31,6

100,1

Жун, тонна

6,1

2,2

7,1

2,7

116,4

Пилла

194,8

100,0

202,2

100,0

103,8

 

V.   ДЕМОГРАФИЯ ВА МЕҲНАТ    БОЗОРИ

 

 

 

 

Дастлабки маълумотларга кўра, Пастдарғом туманида 2019 йилнинг 1 январь ҳолатига доимий аҳоли сони 346,0 минг кишини ташкил қилди ва йил бошидан
7,1 минг кишига ёки 2,1 фоизга кўпайди.

Доимий аҳоли сони

(2019 йил 1 январь ҳолатига, минг.киши)

 

Жами аҳоли сони

шу жумладан:

Жами аҳоли

сонидан:

эркаклар

аёллар

шаҳар аҳолиси

қишлоқ аҳолиси

 

 

 

 

 

 

Вилоят

3798,7

1909

1889,7

1413,9

2384,8

Пастдарғом

346,0

173,1

172,5

90,8

255,2

Улуши, %

9,1

9,1

9,1

6,4

10,7

 

                                                            2018 йил январь-декабрда аҳолининг табиий ҳаракати

 

 

 

Киши

ҳар 1000 аҳолига, нисбатан

2017й.

2018й.1)

ўсиш,
камайиш

2017й.

2018й.1)

 

 

 

 

 

 

Туғилганлар

8 081

8 838

757

24,1

25,8

Ўлганлар

1 485

1 417

-68

4,4

4,1

Табиий ўсиш

-6 596

-7 421

-825

19,7

21,7

Никоҳлар

3 499

3 660

161

10,9

10,2

Ажралишлар

303

260

-43

0,8

0,9

2018 йил январь-декабрда аҳолининг табиий ҳаракати
(киши)

Туғилиш даражаси. 2018 йилнинг январь-декабрида туғилганлар сони
8 838 кишини ташкил қилди ва 2017 йилнинг шу даврига (8 081 киши) нисбатан 
мумис 757 тага кўпайган. Туғилиш коэффициенти мос равишда 25,8 промиллени ташкил қилди ва 2017 йилнинг шу даврига (24,1 промилле).

Ўлим даражаси. 2018 йилнинг январь-декабрда ўлганлар сони 1 417 кишини ташкил қилди ва 2017 йилнинг шу даврига (1 485 киши) нисбатан 68 тага кўпайди.
Мос равишда ўлим коэффициенти 4,1 промиллени ташкил қилди (2017 йил январь-декабрда 4,4 промилле).

Никоҳ ва ажралишлар. 2018 йилнинг январь-декабрида ФҲДЁ органларида
3 499 та никоҳлар ва 303 та ажралишлар рўйхатга олинди. Минг аҳолига нисбатан
10,2 промиллени никоҳ (2017 йилнинг тегишли даврида 10,9 промилле) ва
0,9 промиллени ажралишлар (2017 йилнинг тегишли даврида 0,8 та) тўғри келади.

Миграция. Дастлабки маълумотларга кўра, 2018 йилнинг январь-декабрь ойларида туман бўйича кўчиб келганлар сони 408 кишини, шу давр мобайнида кўчиб кетганлар сони эса 754 кишини ташкил қилди. Миграция қолдиғи
346 кишига (2017 йилнинг шу даврида минус 272 киши) тенг бўлди.

2018 йилда аҳолининг миграция кўрсаткичлари
(киши)

 

Келганлар

Кетганлар

Миграция салдоси

2017й.

2018й.

2017й.

2018й.

2017й.

2018й.

 

 

 

 

 

 

 

Вилоят

10 326

11 927

15 272

15 649

-4 946

-3 722

 

Пастдарғом

919

408

647

754

272

-346

 

Вилоятдаги улуши, %

8,9

3,4

4,2

4,8

х

х

 

                         

2018 йил январь-декабрда аҳолининг миграция кўрсаткичлари 

(киши)

МАКРОИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ 2018 ЙИЛ ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ

Нашрга  масъул:

Самарқанд вилоят статистика бошқармаси
 тел.
(371) 230-85-20, (366) 235-58-95

 

Самарқанд вилоят статистика бошқармаси

Самарқанд  ш., У.Турсунов кўчаси, 82

 

www.samstat.uz

 

1) дастлабки маълумот

2015-2023 © GOVERNMENT OF PASTDARGOM DISTRICT. Maked by: SAKTRM