Пастдарғом туман ҳокимининг ёшлар сиёсати, ижтимоий ривожлантириш ва маънавий-маърифий ишлар бўйича ўринбосари

Пастдарғом туман ҳокимининг ёшлар сиёсати, ижтимоий ривожлантириш ва маънавий-маърифий ишлар бўйича ўринбосари

НИЗОМ

 1. Умумий қоидалар
 1. Ушбу Низом “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Ўзбекистон
  Республикаси Қонунига ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 22 декабрдаги “Маҳаллий ижроия ҳокимимяти органлари фаолиятини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги ПҚ-2691-сон қарорига мувофиқ туман ҳокимлиги ёшлар сиёсати, ижтимоий ривожлантириш ва маънавий-маърифий
  ишлар бўйича бўлимининг (кейинги ўринда Бўлим деб аталади)
  вазифалари, функциялари, ҳуқуқлари, масъулиятини ҳамда фаолиятини ташкил этиш тартибини белгилайди.
 2. Бўлим туман ҳокимлигининг таркибий бўлинмаси ҳисобланади ва

ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг қарорлари ва бошқа ҳужжатларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон, қарор ва фармойишларига, Вазирлар                   Маҳкамасининг            қарор ва фармойишларига, халқ депутатлари туман Кенгашининг, ҳоким ва ўринбосарининг ҳужжатларига, шунингдек мазкур Низомга амал қилади.

 1. Бўлим ўз фаолиятини туман ҳокимининг ёшлар сиёсати, ижтимоий

ривожлантириш ва маънавий-маърифий ишлар бўйича ўринбосари раҳбарлигида амалга оширади.

 1. Бўлим ўзига юкланган вазифалар ва функцияларни бажаришда туман ҳокими ўринбосари кўрсатмасига асосан Ўзбекистон Республикаси
  Президенти Девонининг тегишли хизматлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг палаталари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, шаҳарлар ва туманлар ҳокимликлари, шунингдек ҳудудий бошқарув органлари ҳамда бошқа ташкилотлар билан ўзаро ҳамкорлик қилади.
 1. Бўлимнинг вазифалари ва функцинлари
 1. Қуйидагилар Бўлимнинг асосий вазифалари ҳисобланади:

Ёшлар сиёсати соҳасида: ёшлар, яъни ўттиз ёшдан ошмаган шахслар, хусусан, таълим билан қамраб олинган ёшлар, уюшмаган ёшлар, ёш мутахассислар, тадбиркор ёшлар, ёш фермерлар, ёш оилаларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш юзасидан чора-тадбирларни амалга ошириш;

умумтаълим мактабларининг 11 синфлари битирувчиларини касбга йўналтириш ва уларни кейинчалик ишга жойлаштириш бўйича тизимли ишларни ташкил этиш;

олий таълим йўналишлари ва олий маълумотли кадрлар тайёрлаш кўрсаткичларининг ҳудудлар бўйича оптимал тақсимоти юзасидан асосланган гаклифлар ишлаб чиқиш, бигирувчиларни чуқур профессионал билимларга эга бўлишларига қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш;

таълим тизимининг барча босқичларида ўқув жараёни сифатини, ўқувчи-талабаларнинг давоматини таъминлаш юзасидан аниқ чораларни кўриш ва назорат қилиш, бу борада таълим муассасаси, маҳалла, нодавлат ва нотижорат ташкилотлари, профилактика инспскторлари ва ота-оналарни ўзаро ҳамкорликдаги ишларини мувофиқлаштириш;

аҳоли, ёшларнинг китобхонлик маданиятини юксалтириш, миллий адабиётимиз ва жаҳон адабиётининг энг яхши намуналарини кенг тарғиб қилиш, “оммавий маданият”нипг кўринишларига қарши маънавий профилактика ишларига раҳбарлик қилиш;

таълим тизимининг барча босқичларида чет тилларига, компьюгер технологиялари ва интернет-ресурсларидан фойдаланишнинг илғор кўникмаларига ўргатиш бўйича комнлекс чора-тадбирлар бажарилишини назорат қилиш;

ёшларнинг бўш вақтларини мазмунли ташкил этиш бўйича уларнинг мулоҳазалари ва таклифларини инобатга олган ҳолда аниқ ва манзилли чора-тадбирлар дастурларини ишлаб чиқиш, турли гўгаракларга, шу жумладаи, болалар мусиқа ва санъат, болалар ва ўсмирлар спорт мактабларига қамраб олиш ишларини тизимли ташкил этиш;

ёшларни юксак ахлоқий тарбиялаш, уларни мафкуравий тахдидлардан ҳимоя қилиш ва жамиятда юксак маънавиятни қарор топтириш борасидаги ишларга раҳбарлик қилиш;

ёшларни мустақил ҳаёгга тайёрлаш, аҳолининг' ижтимоий фаоллигини ошириш, ёшлар тарбияси масаласида жамоатчилик назоратини ташкил этиш, жамиятда тинчлик ва осойишталикни таъминлаш соҳасидаги вазифаларни самарали бажаришга йўналтирилган чора-тадбирларни амалга ошириш; ота-оналарнинг педагогик маданиятини юксалтиришга, баркамол авлод тарбиясида “оила-маҳалла-таълим муассасаси” ҳамкорлик концепциясини амалга оширишга раҳбарлик қилиш;

уюшмаган ёшларнинг манфааптрини рўёбга чиқаришда иштирок этувчи давлат органлари, муассасалар ва нодавлат нотижорат ташкилотларининг фаолиятини мувофиқлаштириш ҳамда ёшларнинг ижтимоий фаоллигини оширишга қаратилган устувор йўналишларни белгилаш;

уюшмаган ёшларнинг муаммоларини аниқлаш ва ҳал қилиш учун уларнинг эҳтиёжини аниқлаш бўйича мониторинг олиб бориш ва баҳолаш, касбга ўргатиш, ишга жойлаштириш, жумладан, кичик ва ўрта бизпес ва оилавий тадбиркорликка кенг жалб этиш, ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликни олдини олишга қаратилган чора-тадбирларни белгилаш;

ёш мутахассисларни ишга жойлаштиришнинг тизимли мониторингини ташкил этиш, меҳнат бозорида уларнинг рақобатбардошлигини таъминлашга қаратилган махсус дастурларни ишлаб чиқиш ва уни амалиётга жорий этиш, ёш
кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш бўйича ишларни амалга ошириш;

ёшлар тадбиркорлиги ҳамда ёш фермерлар фаолиятини ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, ёшлар тадбиркорлигини ташкил этишга кўмаклашиш, имтиёзли кредитлар бериш, жой ажратиш, моддий ва техник воситалар билан таъминланишига доир дастурларни ишлаб чиқиш ва рўёбга чиқарига;

ёш оилаларни маънавий ва моддий жиҳатдан қўллаб-қувваглаш, улар учун муносиб уй-жой ва ижтимоий-маиший шароитларни ташкил эгиш бўйича чора-тадбирлар тизимини амалга ошириш, кам таъминланган ёш оилаларга қонун ҳужжатларида белгилапган тартибда моддий ёрдам бериш чораларини кўриш;

Ижтимоий ривожлантириш соҳасида:

аҳолига ижтимоий хизмат кўрсатиш даражаси ва сифатипи ошириш, ҳаёт ва меҳнат фаолияти, малакали тиббий ёрдам олиш, маданий мерослардан баҳраманд бўлиш, жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланиш, дам олишини ташкил эгиш учун қулай ташкилий-ҳуқуқий ва ижгимоий шарт-шароитларни яратиш ҳамда сифат жиҳатдан янги даражага кўтариш бўйича тизимли ишларни амалга ошириш;

аҳолининг ижтимоий эҳтиёж ва галабларини ўрганиш асосида ҳудудларда ижтимоий ривожлантириш дастурларини ишлаб чиқиш ва ижросини монигоринг қилиш; соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилиш, аҳолига юқори малакали тиббий ёрдамни кўрсатиш, соғлиқни сақлаш муассасаларининг моддий-гехника базасини мусгаҳкамлаш, уларни замонавий тиббий асбоб-ускуналар билан жиҳозлаш ва кадрлар салоҳиятини ошириш борасида тизимли ишларни амалга ошириш;

қишлоқ врачлик пунктлари ва оилавий поликлиникаларнинг иш самарадорлигини ошириш, ҳар бир инсон ва бутун оила даражасида энг кўп учрайдиган касалликлар профилактикаси ва даволаш жараёнини ташкил этиш, оилаларни патронаж тизими билан тўлиқ қамраб олиш, аҳолининг тиббий маданиятини ошириш, соглом турмуш тарзини, шу жумладан соглом овқатланишни тартиб қилиш чора-тадбирлариьга амалга ошириш;

аҳолининг репродуктив саломатлигини мустаҳкамлаш, оналар, болалар ва ўсмирлар соглигини муҳофаза қилиш, тугма ва ирсий касалликларни олдини олиш, ривожланиш нуқсони бўлган болаларни тиббий-ижтимоий реабилитация қилиш сифатини ошириш, уларнинг жамияг ҳаётида тўлақонли қатнашишлари учун зарур шарт-шароитлар яратиш;

тиббий хизмат кўрсатиш даражасипи ошириш, оналар ва болалар соглиғи муҳофазасиии таъминлаш, қишлоқ врачлик пунктларининг, диагностика, иеринатал ва скрининг-марказларнинг моддий-техника базасини ривожлантириш ва мустаҳкамлаш;

аҳолига ташхис қўйишнинг замонавий усулларини жорий этиш ва юқори малакали ихгисослаштирилган тиббий ёрдам кўламини янада кенгайтириш. Жаҳон стандартлари даражасидаги эпг самарали, мураккаб ва юқори тсхнологияли усулларга бўлган аҳоли эҳтиёжини қондиришга йўналтирилган тадбирлар ижросини таъминлаш;

сиорт соҳасида олиб борилаётган ишлар кўламини янада кенгайгириш,
спортни оммавийлигини ошириш ва ривожлантириш, барча ҳудудлар, айниқса энг чекка қишлоқларда халқаро талабларга жавоб берадиган моддий-техиик базага эга замонавий спорт иншоогларини барпо этиш;

аҳолининг турмуш маданиятиии, ҳаёт сифатини оширишга қарагилгант таълим, дам олиш ва ҳордиқ чиқариш, бандлик, маиший хизматлар кўрсатиш, маданият, санъат ва спорт соҳалари муассасаларидан фойдаланиш кўламини кенгайтиришга қаратилган комилекс чора-тадбирларни амалга ошириш;

маҳалла фуқаролар йигинлари, хотин-қизлар, нуронийлар, ёшлар ташкилотлари, фуқаролик жамиятлари институтлари, оммавий ахборот воситаларининг тинч-осойишга ҳаётимизни асраш ва мустаҳкамлашга қаратилган вазифалар ижросини мувофиқлаштириш; Маънавий-маърифий ишлар соҳасида:

аҳоли ўртасида мамлакатимизда амалга оширилаётган давлат сиёсатининг устувор йўналишлари, кснг кўламли ислоҳотларнинг моҳияти, қабул қилинган қонун ҳужжатлари ва давлаг дасгурлари аҳамиятининг тартибот ва ташвиқотини ташкил қилиш;

аҳолининг маънавий муаммо ва эҳтисжларини ўргапиб бориш асосида ҳудудда маънавий муҳит соғломлигини таъминлаш, ташкилий-ҳуқуқий шаклидап қатъий назар барча ташкилотларнинг маънавий-маърифий фаолиятини мувофиқлаштириш ва раҳбарлик қилиш;

аҳолининг маънавий-ахлоқий, диний-маърифий, маданий савиясини ошириш ва унинг доимий равишда ўсиб борастган интеллектуал, эстетик ва маданий эҳтиёжларини таъминлаш, маънавий-маърифий меросни, урф-одат ва қадриятларни сақлаш, тарғиб қилиш ишларига раҳбарлик қилиш;

ҳудудда соглом турмуш тарзи, миллатлараро тотувлик, ўзаро меҳр-оқибат муҳитини мустаҳкамлашга қаратилган оммавий тадбирларни тайёрлаш ва ташкил этиш масалаларини мувофиқлаштириш, тадбирларнинг мақсадли, режали, тартибли ташкил этиш ва тарбиявий самарадорлигини таъминлаш чора-гадбирларини кўриш;

ҳудудда жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликнинг олдини олиш, одамларни хушёрлик ва огоҳликка даъват этиш, ёшларда ёт гояларга қарши мафкуравий иммунитетни мустаҳкамлаш, ҳуқуқий маданиятни юксалтириш, фуқароларда қопунга ҳурмат, ҳуқуқбузарлик ҳолатларига муросасизлик ҳиссини кучайтиришга қаратилган самарали тартибот тизимини йўлга қўйиш;

аҳоли орасида диний экстремизм, терроризм, гиёҳвандлик, одам савдоси, ноқонуний ми1рация, “оммавий маданият” тахдидларидан огоҳ қилишга қаратилган ирофилакгик маърифий, тарбиявий чора-тадбирларга раҳбарлик қилиш;

аҳоли орасида меҳр-оқибат, меҳр-шавқат, мурувват ва ҳиммат, инсофу диёнат, виждонийлик, аҳиллик ва тотувлик, фидойилик, ватанпарварлик, олижаноблик ва бошқа фазилатларни тартиб қилиш ҳамда маънавий-маърифий ишларни ривожлантиришда маҳалла институтининг ўрни ва ролини ошириш борасидаги ишларга раҳбарлик қилиш;

мамлакатда олиб борилаёггап маънавий-маърифий ишлар бўйича сиёсатнинг мақсад ва вазифаларидан келиб чиқиб, ҳудудда ташкил этиладиган чора-тадбирлар мазмуни, самарадорлигини таҳлил қилиш, соҳаларнинг тизимли фаолиятини ташкил қилиш; оммавий тадбирларни тайёрлаш ва ташкил этиш масалаларини мувофиқлаштириш, оммавий тадбирларни ўтказишнинг белгиланган тартибига риоя этиш юзасидан назоратни таъминлаш;

Ўзбскистон Республикаси Конституцияси, “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа қонуилари, Ўзбскистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари, Прсзидспт ҳужжатлари ва топшириқлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарор ва топшириқлари билан ҳокимликка юклаиган вазифаларни бажариш юзасидан аниқ чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

Бўлим таркибига кирувчи тегишли бўлим, ташкилот ва муассасаларда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 11 апрслдаги ПҚ-2881-сон, Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 12 январдаги 12-сон ҳамда 1999 йил 29 мартдаги 140-сон қарорлари талаблари асосида ишлар ташкил этиш ва ижро интизомини мустаҳкамлаш;

жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқ кўриб чиқиш.

Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа вазифаларни ҳам бажаради.

 1. Бўлим ўзига юкланган вазифаларни бажариш учун қуйидаги функцияларни амалга оширади:

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа қонунлар,Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг  қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳужжатлари ва топшириқлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарор ва топшириқлари билан ҳокимликка юкланган вазифаларни бажариш юзасидан аниқ чора-тадбирларни ишлаб чиқади ва амалга оширади;

ўзи мугасаддилик қиладиган соҳага кирадиган масалалар бўйича ахборотларии умумлаштиради ва таҳлил қилади, туман ҳокими, туман ҳокимининг тегишли ўринбосарига туман ҳокимлигида кўриб чиқиш учун маълумотномалар, гаҳлилий материаллар ва таклифлар тайёр лайди;

ҳудуддаги ёшлар сиёсати, ижтимоий ривожлантириш ва маънавий-маърифий ишлар соҳаси бўйича Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон, қарор ва фармойишлари, Ҳукумат ва туман ҳокмининг ҳужжатлари ижросини ўрганади, туман ҳокимлиги раҳбариятига ахборот бериш учун тегишли таҳлилий материаллар ва таклифлар тайёрлайди; Ўзбскистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Прсзидснтининг фармон, қарор ва фармойишлари, Вазирлар Маҳкамаси ва туман ҳокими қарор ва фармойишлари, шунингдек туман ҳокими ва ва унинг ўринбосарлари топшириқлари ижросини назорат қилади;

туман ҳокимлигига киритилган туман ҳокимининг қарор ва фармойишлари ҳамда бошқа ҳужжатлар лойиҳалари экспертизасини, уларни ишлаб чиқишни ҳамда келиншшни амалга оширади, улар юзасидан зарур таҳлилий ва маълумогнома материалларнинг сифатли тайёрланишини таъминлайди;

туман ҳокими, унинг ўринбосари томонидан ўтказиладиган йиғилишларга материаллар тайсрлашда ва уларда қабул қилинадиган қарорларии расмийлаштиришда қатнашади;

ўзига юкланган вазифаларга мувофиқ мутасаддилик қилинадиган ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар, туман ҳокимликлари фаолиятини мувофиқлаштиради;

туман ҳокими, туман ҳокимининг ёшлар сиёсати, ижтимоий ривожлантириш ва маънавий-маърифий ишлар соҳаси бўйича ўринбосари бошчилик қиладиган тегишли комиссиялар, ишчи гуруҳлар ишлари самарадорлигини таъминлайди, улар томонидан қабул қилинган қарорларнииг бажарилишини мувофиқлаштиради ва назорат қилади;

Ўзбскистон Республикаси қонунлари, Ўзбекисгон Республикаси Прсзидснтининг фармон, қарор ва фармойишлари, Ҳукумат ва туман ҳокими ҳужжатларииинг амалга оширилишини мувофиқлаштиришни таъминлайди ва натижаларини шаҳар, туман ҳокимликлари, шунингдек соҳалар бўйича умумлаштиради;

жисмоний ва юридик шахсларнииг мурожаатларини кўриб чиқади ва уларда қўйилган масалаларни ҳал этиш бўйича таклифлар тайёрлайди, ушбу мурожаатларни кўриб чиқиш ва чора-тадбирлар кўриш учун тегишли ҳудудий бошқарув органларига, шаҳар, туман ҳокимликлари ва бошқа ташкилотлар юборади, уларнинг ўз вақтида кўриб чиқилишини назорат қилади, жисмоний шахсларпи ва юридик шахсларнинг вакилларини қабул қилишни амалга оширади;

ўзига юкланган бошқа функцияларни белгиланган тартибда амалга оширади.

 1. Бўлимнинг ҳуқуқлари ва жавобгарлиги

Бўлим ўзига юклангап вазифалар ва функцияларпи бажариш учун қуйидаги ҳуқуқларга эга: туман ҳокимлигида кўриб чиқиладиган масалаларни таҳлил қилиш ва тайсрлаш учун зарур бўлган материаллар ва маълумотларни ҳудудий бошқарув органларидап, шаҳар, туман ҳокимликларидан ва бошқа ташкилотлардан белгиланган тартибда олиш ва сўраш;

ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар, гуман ҳокимликлари ва бошқа ташкилотлар раҳбарлари ҳамда вакиллари иштирокида йиғилишлар ўтказиш;

мутасаддилик қилинадиган бўлимлар, муассасалар, идоралар ва хўжалик бошқаруви органларипипг коллсгиал органлари мажлисларида, бўлим тасарруфидаги соҳага кирувчи масалалар бўйича ўтказиладиган мажлислари ва йиғилишларида қатиашиш;

зарурат бўлганда, туман ҳокимлигида кўриб чиқиладиган масалаларни ишлаб чиқиш ва тайсрлаш учун ҳудудий бошқарув органларининг, шаҳар, туман ҳокимликларининг ва бошқа ташкилотларнинг, илмий муассасаларнинг раҳбарлари ва вакилларини белгиланган тартибда жалб этиш, ушбу мақсадлар учун вақтинчалик эксперт гуруҳлари ташкил этиш;

бўлимнинг зарур материалларни, маълумотларни тақдим эгиш, шунингдек туман ҳокимининг қарор, фармойиш ва бошқа ҳужжатлар лойиҳаларини пухта ишлаб чиқиш бўйича талаблари, агар туман ҳокимининг, унинг ўринбосарларининг топшириқларида бажаришнинг бошқа муддатлари белгиланмаган бўлса, бўлим белгилаган муддатларда бажариш.

 1. Бўлим:

ўзига юкланган вазифаларнииг зарур даражада ва самарали бажарилиши; туман ҳокимлигига киритилган таклифлар ва масалаларни эксперт жиҳатидан сифатли ишлаб чиқишнинг ташкил этилиши;

тегишлилиги бўйича, Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси қарорлари ва бошқа ҳужжатлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармои, қарор ва фармойишлари, Ҳукумаг ва туман ҳокимининг қарор, фармойиш ва бошқа ҳужжатларининг мутасаддилик қилинадиган ҳудудий бошқарув оргаилари ва шаҳар, туман ҳокимликлари гомонидап ўз вақтида ва сифатли бажарилиши юзасидан иазоратнинг таъминланиши;

Ўзбскистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 12 япвардаги “Ижро интизомини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тў1рисида”ги 12-сон қарорига мувофиқ ижро интизоми таъминлаииши учун жавоб беради.

 1. Бўлимнинг гузилмаси
 1. Бўлимнинг тузилмасига бўлим мудири, 1 нафардан бош, етакчи ва 1 -тоифали мутахассислар киради. Бўлим ишларига мудир раҳбарлик қилади.
 2. Бўлим мудири, бош, стакчи ва 1 -тоифали мутахассислар белгиланган тартибда лавозимга тайинланади ва лавозимдан озод қилинади.
 1. Бўлим фаолия гини ташкил этиш
 1. Бўлим ишлари Узбскистоп Республикаси Констигуцияси, “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Ўзбскистон Республикаси Қонуни ва бошқа қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палагаларининг қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳужжатлари ва топшириқлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарор, фармойиш ва топшириқлари, Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири ва унинг ўринбосарлари топшириқлари, ҳоким ва унинг ўринбосарларининг топшириқларига мувофиқ, шунингдек туман ҳокимлигинииг иш рсжалари, бўлимиинг иш режалари, мутахассисларнинг шахсий иш рсжалари асосида ташкил этилади.

Бўлимнинг иш режалари туман ҳокимининг сшлар сиёсати, ижтимоий ривожлантириш ва маънавий-маърифий ишлар соҳаси бўйича ўринбосари томонидан тасдиқланади.

Бўлимнинг Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон, қарор ва фармойишлари, Ҳукумат ва туман ҳокими ҳужжатлари амалга оширилиши тизимли мониторингини таъмиилаш бўйича фаолияти мутасаддилик қилинадиган ҳудудий бошқарув органларида, шаҳар, туман ҳокимликларида туман ҳокимлигининг иш режасига мувофиқ, комплекс ўрганишларни ўтказиш йўли билан, шунингдек туман ҳокими ўринбосарининг топшириқларига мувофиқ туман ҳокимлиги, комплскс, бўлим мажлисларида ҳисоботларни эшитиш ва тегишли маълумотлар банкини юритиш орқали ташкил этилади.

 1. Бўлим мудири:

Бўлимга бевосита раҳбарликни амалга оширади, мутахассислар ишларини ташкил қилади ҳамда бўлимга юклапгап вазифалар ва функцияларнинг бажарилиши учун шахсан жавоб беради;

ўзига юкланган вазифалар ва функцияларни бажариш бўйича туман ҳокимининг ёшлар сиёсати, ижтимоий ривожлантириш ва маънавий-маърифий ишлар соҳаси бўйича ўринбосари ишларини ташкил қилади;

бўлимнинг иш юритиши соҳасига кирадиган масалалар бўйича туман ҳокимлигига киритилган таклифларни ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини кўриб чиқишда давлат принципларига қаттий риоя қилинишини таъминлайди, уларнинг эксперт жиҳатдан ишлаб чиқилишини ташкил этади ва ҳужжатларнинг тайёрланган лойиҳаларига виза қўяди. Тегишли нормагив- ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилингандан кейин уларнинг амалга оширилиши юзасидан тизимли назоратни таъминлайди;

тегишли гармоқлар, соҳалар ва ҳудудларда иқтисодий ислоҳотларнинг аҳволи ва натижадорлигининг тизимли мониторинги ташкил этилиши ва маълумотлар банки шакллантирилишиии, шунингдек муаммоли масалаларни ҳал этишга доир амалий чора-тадбирлар ишлаб чиқилиши ва амалга оширилишини, тармоқлар ва ҳудудларни ривожлантиришнинг истиқболли вазифалари амалга оширилишини таъминлайди;

бўлимнинг тузилмаси ва штатлар жадвалига мувофиқ лавозимларга тавсия қилинаётган номзодлар бўйича таклифларни, мутахассисларнинг касбий даражасини ва амалий малакасипи ошириш, уларни ра1'батлангириш ҳамда уларга танбсҳ бериш чораларини пухта ишлаб чиқади ва Комплекс раҳбари билаи келишган ҳолда туман ҳокимининг кўриб чиқиши учун киритади;

мутахассислар ўртасида вазифаларнинг тақсимланишини, шунингдек бўлимнинг ярим йиллик иш режаси лойиҳасини ишлаб чиқади ва тасдиқлаш учун комплекс раҳбарига киритади, бўлимнинг мутахассислари иш режаларини тасдиқлайди;

туман ҳокимлигининг мажлисларида, туман ҳокими, унинг ўринбосарлари ўгказадиган йиғилишларда, комиссиялар ва ишчи гуруҳлар мажлисларида Бўлимнинг иш юритиш соҳасига кирадиган масалалар бўйича ўтказиладиган йиғилишларда қатнашади;

туман ҳокимлиги агшаратида амалда бўлган Йўриқпомага мувофиқ ишларнинг юритилишини таъминлайди, чиқувчи хат-хабарларни имзолайди.

 1. Бўлим мудири вақтипчалик бўлмаган тақдирда унинг вазифасини бош мутахассис бажаради.
 2. Бўлимнинг бош мутахассиси:

ўзига биркитилган масалалар бўйича Бўлимга юкланган вазифалар ва функцияларнинг бажарилиши ҳамда ижро интизомининг аҳволи учун шахсан жавоб беради;

ўзига биркитилган масалалар бўйича материаллар ва ҳужжатлар лойиҳаларининг сифатли ва ўз вақтида тайёрланишини ташкил қилади, тогниириқларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлайди;

тегишли масалалар бўйича туркумланган маълумотлар базаси ярагилиши ва юритилиши, уларнинг мунтазам равишда янгилаб борилиши юзасидан назоратни амалга оширади; материаллар тўғрисида бўлим мудирига, шунингдек туман ҳокимининг ёшлар сиёсати, ижтимоий ривожлантириш ва маънавий-маърифий ишлар бўйича ўринбосарига ахборот бсради;

ислоҳотларни чуқурлаштириш, шунингдек бўлим ваколатига кирувчи масалалар бўйича мавжуд камчиликларни бартараф этиш бўйича таклифларнинг ишлаб чиқилишипи ташкил қилади ва уларни бўлим мудирига тақдим этади;

туман ҳокимлигининг мажлисларида, туман ҳокими, унинг ўринбосари ўтказадиган йиғилишларда, комиссиялар ва ташкилий қўмиталар мажлисларида, ўзи юритадиган масалалар бўйича ўтказадиган йиғилишларда белгиланган тартибда қатнашади;

ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар, туман ҳокимликлари, бошқа ташкилотлар вакиллари, олимлар ва мутахассислар билан туман ҳокими ва унинг ўринбосари ўтказадиган йиғилишларда кўриб чиқишга материаллар тайёрлаш учун ўзига биркитилган масалалар бўйича, шунингдек туман ҳокими қарорлари ва фармойишларининг лойиҳаларини тайёрлаш мақсадида муҳокамалар ташкил қилади;

вазифалар тақсимотига мувофиқ бошқа функцияларни амалга оширади.

 1. Бўлимнинг етакчи мутахассиси:

таклифларнинг ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларининг сифати, ишончлилиги ва ўз вақтида тайёрланиши, функционал вазифаларга мувофиқ топшириқлар ва қабул қилинган ҳужжатлар бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаш учун шахсан жавоб бсради;

ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар, туман ҳокимликлари ва бошқа ташкилотлар гомонидан тақдим этилган таклифларни ва ҳужжатлар лойиҳаларини ҳар томонлама таҳлил қилади, улар бўйича зарур таҳлилий матсриаллар ва экснерт таклифларии тайёрлайди, шунингдек туман ҳокимлигининг Регламентига мувофиқ уларнинг зарурий келишилишини таъминлайди;

матсриаллар ва ҳужжатлар лойиҳалари тўғрисида Бўлим мудирига, бош мутахассисга, шунингдек белгилапгап тартибда туман ҳокимининг Ёшлар сиёсати, ижтимоий ривожлантириш ва маънавий-маърифий иншар соҳаси бўйича ўринбосарига ахборот бсради;

қабул қилинган ҳужжатлар бўйича назорат режасини ёки ташкилий чора-тадбирларни ишлаб чиқади ва белгиланган тартибда тасдиқлаш учун киритади, тегишли соҳалар ёки ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар, туман ҳокимликлари ва бошқа ташкилотлар томонидан Ўзбекистон Республикасиқонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармои, қарор ва фармойишлари, Ҳукумат ва туман ҳокимининг ҳужжатлари, туман ҳокими ва унинг ўринбосарининг топшириқлари бажарилиши юзасидан тизимли назоратни амалга оширади;

тегишли функционал масалалар ва ҳужжатлар бўйича туркумлаштирилган маълумотлар базаси шакллантирилиши ва юритилишини, унинг мунтазам равишда янгилаб борилишини ташкил этади;

ўзига биркитилган масалалар бўйича ўтказиладиган туман ҳокими ва унинг ўринбосари ўтказадиган йиғилишларда, комиссиялар мажлисларида белгиланган тартибда қатнашади;

туман ҳокимлигининг мажлисларида, туман ҳокими ва унинг ўринбосари йиғилишларда кўриб чиқишга магериаллар тайёрлаш учун, шунингдск ижрода тургаи туман ҳокими қарорлари лойиҳаларини муҳокама қилиш учун ўзига биркигилган масалалар бўйича ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар, туман ҳокимликлари ва бошқа ташкилотлар вакиллари, олимлар ва мутахассислар билан муҳокамалар ўтказади;

вазифалар тақсимотига мувофиқ бошқа функцияларни амалга оширади.

 1. Бўлимнинг 1-тоифали мутахассиси:

таклифларнинг ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларининг сифати, ишончлилиги ва ўз вақтида тайёрлапиши, функционал вазифаларга мувофиқ топшириқлар ва қабул қилинган ҳужжатлар бажарилиши юзасидан назоратнинг таъминланинга учун шахсан жавоб беради;

ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар, туман ҳокимликлари ва бошқа ташкилотлар томонидан тақцим этилган таклифлар ва ҳужжатлар лойиҳаларини ҳар томонлама таҳлил қилади, улар бўйича зарур таҳлилий матсриаллар ва эксперт таклифларни тайёрлайди, шунингдек туман ҳокимлигининг Регламентига мувофиқ уларнинг зарурий келипгалишини таъминлайди;

магериаллар ва ҳужжатлар лойиҳалари тўғрисида бўлим мудирига, бош ва стакчи мутахассисга, шунингдек белгиланган тартибда туман ҳокимининг ёшлар сиёсати, ижтимоий ривожлантириш ва маънавий-маърифий ишлар бўйича ўринбосарига ахборот беради;

қабул қилинган ҳужжатлар бўйича назорат режасиии ёки ташкилий чора-тадбирларни ишлаб чиқади ва белгиланган тартибда тасдиқлаш учун киритади, иқтисодиётнинг тегишли тармоқлари ва соҳалари ёки ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар, туман ҳокимликлари ва бошқа ташкилотлар томонидан Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон, қарор ва фармойишлари, Ҳукумаг ва туман ҳокимининг ҳужжатлари, туман ҳокими ва унинг ўринбосарининг топшириқлари бажарилиши юзасидан тизимли назоратни амалга оширади;

тегишли функционал масалалар ва ҳужжатлар бўйича туркумлаштирилган маълумотлар базаси шакллантирилиши ва юритилишини, унипг мунтазам равишда янгилаб борилишиии ташкил эгади;вазифалар тақсимотига мувофиқ бошқа функцияларни амалга оширади.

 

 

2015-2023 © Пастдарғом туман ҳокимлиги. Сайт яратувчиси: SAKTRM